Par vidi, kas vieno!

Paldies visiem par dalību konferencē

“IEKĻAUJOŠA DIZAINA IZAICINĀJUMI PILSĒTVIDĒ”

Konferences foto un videomateriāli, kā arī prezentācijas ir pieejami šīs mājaslapas sadaļās

Labā prakse,VideounFoto

 

Cieņā, pasākuma organizatori

 

Par pasākumu:

Mūsdienīgas un uz attīstību vērstas sabiedrības pamatnosacījums ir līdztiesība visplašākajā tās izpratnē, kas nozīmē kā vides, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) piekļūstamību, tā sociālās iekļaušanas un diskriminācijas riskiem pakļauto sabiedrības grupu aizsardzību.

Novērtējot ES fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā, kā arī vispārējās sabiedrības, tostarp atbildīgo un pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju informētības un izpratnes par iekļaujošo dizainu veicināšanas nepieciešamību,
LR Labklājības ministrija ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu 2021. gada 24. novembrī rīkoja konferenci “IEKĻAUJOŠA DIZAINA IZAICINĀJUMI PILSĒTVIDĒ”, kurā dažādu nozaru eksperti un profesionāļi runāja par to, kā veicināt tehnoloģiski pielāgotas vides un infrastruktūras, t.s., informācijas komunikāciju tehnoloģiju piekļūstamību ikvienam.

Konferences PROGRAMMA

8:30 – 9:00
Reģistrēšanās pasākumam
9:00 – 9:05
Priekšvārds
ANSIS BOGUSTOVS, moderators
9:05 – 9:15
Atklāšana
GATIS EGLĪTIS, LR labklājības ministrs
I DAĻA
IEKĻAUJOŠA SABIEDRĪBA UN VIDE, KAS VIENO
9:15 – 9:30
Building an Inclusive Mindset to Navigate Our Complex Future (video)
Īpašais viesis – JUTTA TREVIRANUS, Inclusive Design Research Centre (IDRC) dibinātāja un direktore, Kanāda

Konferences RUNAS PERSONAS

George Anthony Giannoumis
Oslo Metropolitēna universitātes (OsloMet) Datorzinātņu katedras IKT universālā dizaina asociētais profesors, vienlīdzības principa aizstāvis, sociālais uzņēmējs
Entonija darbs ir vērsts uz tehnoloģiju politiku un praksi. Viņš ir starptautiski atzīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) universālā dizaina eksperts. Viņš vada vairākus liela mēroga pētniecības un inovācijas projektus vairāk nekā 27 valstīs. Entonijs ir Oslo Metropolitēna universitātes (OsloMet) Datorzinātņu nodaļas IKT universālā dizaina asociētais profesors. Viņš piedalās vairākos starptautiska līmeņa projektos, tostarp Hārvardas Juridiskās skolas projektā par invaliditāti, Bērtona Bolta institūtā Sirakjūzas universitātē, Zinātnes un informātikas katedrā Eduardo Mondlane universitātē un Izglītības nodaļā Romas Tre universitātē. Viņš sadarbojas ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautisko telekomunikāciju savienību (ITU), darbojoties kā referenta vietnieks IKT piekļūstamības un pētniecības koalīcijas apakškomitejā EQUALS globālajā tīklā. Viņš ir Global Universal Design Commission Europe AS un Ser Innovation AS dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Viņš ir valdes loceklis Mfano Design Lab, Global Universal Design Commission, Inclusive-IT un Humans for Humans. Entonijs ir skaitļošanas mašīnu asociācijas (ACM) darba grupas par daudzveidību un iekļaušanu loceklis, kā arī - DREAM pētniecības tīkla ietvaros viņam tika piešķirta Marijas Kirī stipendija.