Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide dienas aprūpes centrā personām ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem,
Daugavpilī, Arhitektu ielā 21

Projekts Nr.: 9.3.1.1/19/I/003
«Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai»

Projekta īstenotājs
Daugavpils pilsētas dome

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā
Daugavpilī, Turaidas ielā 36

Projekts Nr.: 9.3.1.1/19/I/003
«Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai»

Projekta īstenotājs
Daugavpils pilsētas dome

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide viesnīcā RUMI Hotel,
Jēkabpilī, Brīvības ielā 187

Projekts Nr.: 5.6.2.0/16/I/021
«Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai»

Projekta īstenotājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide daudzfunkcionālā ēkā cilvēkiem ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem,
Kalnciemā, Draudzības ielā 3

Projekts Nr.: 9.3.1.1/18/I/002
«Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā
iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība»

Projekta īstenotājs
Jelgavas novada pašvaldība

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelā un tās teritorijā,
Dobelē, Brīvības ielā 2C

Projekts Nr.: 5.5.1.0/17/I/002
«Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā»

Projekta īstenotājs
Jelgavas pilsētas dome, sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide Mellužu estrādē un tās teritorijā,
Jūrmalā, Mellužu prospektā 6 k-2

Projekts Nr.: 5.5.1.0/17/I/010
«Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē»

Projekta īstenotājs
Jūrmalas pilsētas dome

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem,
Bauskā, Zaļajā ielā 33

Projekts Nr.: 9.3.1.1/19/I/046
«Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā»

Projekta īstenotājs
Bauskas novada administrācija

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā,
Ludzā, 18. novembra ielā 17A

Projekts Nr.: 9.3.1.1/18/I/008
«Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā»

Projekta īstenotājs
Ludzas novada administrācija

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā daļā,
Jelgavas ielas seguma renovācijas ietvaros

Projekts Nr.: 5.6.2.0/17/I/018
«Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai»

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra infrastruktūrā,
Saldū, Skrundas ielā 5

Projekts Nr.: 9.3.1.1/19/I/005
«Saldus novada pašvaldības infrastruktūras pielāgošana
deinstitucionalizācijas pasākumiem»

Projekta īstenotājs
Saldus novada pašvaldība

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide dienas aprūpes centra infrastruktūrā,
Ventspilī, Kuldīgas ielā 4

Projekts Nr.: 9.3.1.1/19/I/032
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā»

Projekta īstenotājs
Ventspils Sociālais dienests

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
Salaspilī, Skolas ielā 7

Projekts Nr.: 9.3.1.1/19/I/051
«Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plāna īstenošanai Salaspils novadā»

Projekta īstenotājs
Salaspils novada dome

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide slimnīcā,
Valmierā, Jumaras ielā 195

Projekts Nr.: 9.3.2.0/17/I/006
«Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana
Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru»

Projekta īstenotājs
Vidzemes slimnīca

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā un tā teritorijā,
Balvos, Vidzemes ielā 2B

Projekts Nr.: 9.3.1.1/18/I/010
«Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Balvu novadā»

Projekta īstenotājs
Balvu novada pašvaldība

Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide koka arhitektūras muzeja ēkā
Jelgavā, Vecpilsētas ielā 14

Projekts Nr.: 5.5.1.0/17/I/002
«Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā»

Projekta īstenotājs
Jelgavas pilsētas dome