Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļa vietne https://www.videvieno.lv veidota konferences vajadzībām tā, lai gan tīmekļa vietnes, gan tiešsaistes konferences saturs būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Tīmekļa vietnē uz paziņojuma izveides brīdi nav ievietoti video materiāli, tāpēc nav nepieciešamības pēc subtitriem un surdotulkojuma. Konferences laikā tiks nodrošināta tiešraide, kuras ietvaros daļa satura būs pieejama ar sinhrono tulkojumu no angļu valodas, surdotulkojumu un subtitriem latviešu valodā.

Tīmekļa vietnē saturs ir sadalīts blokos, kas nodrošina vieglāku informācijas uztveri. Vienas lapas ietvaros tīmekļa vietnē ir iespēja pārvietoties uz augšu un uz leju izmantojot klaviatūras bultiņu taustiņus.

Tīmekļa vietnē ir paredzēta iespēja mainīt teksta krāsu un fonu – ieslēgt režīmus ar pastiprinātu kontrastu, kas uzlabo informācijas uztveramību vājredzīgiem cilvēkiem.

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt tīmekļvietnes saturu. To iespējams veikt, nospiežot Ctrl un “+” vai “- ” taustiņus vai turot Ctrl taustiņu un ritinot uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

Tīmekļvietnē nav uznirstošo logu, kas varētu apgrūtināt lietotāja iespējas izmantot publicēto saturu.

Tiešsaistes konferences skatītājiem ir iespēja reģistrācijas anketā norādīt īpašās vajadzības sekmīgai dalībai tiešsaistes pasākumā, lai tā organizatori varētu nodrošināt iespējami labākos tehniskos risinājumus, atbilstoši vēlamajām prasībām.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Izstrādājot tīmekļa vietni, ir ņemti vērā  Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumi Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un tajos noteiktās prasības. Atsevišķu konstatēto neatbilstību novēršanai nepieciešami papildu finansiālie resursi, kas pagaidām nav paredzēti.

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

Konferencei tiešsaistē var nebūt nodrošināti subtitri un surdotulkojums pilnā apmērā;

Dažu tīmekļvietnes sadaļu un pārvietošanās starp tām piekļūstamība no tastatūras var būt apgrūtināta.

Piekļūstamības izvērtējums veikts, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai (WCAG 2/0 AA).

Kā tiek uzlabota mājaslapas pieejamība?

Konferences sagatavošanas laikā tiek noskaidrotas dalībnieku īpašās vajadzības sekmīgai dalībai tiešsaistes pasākumā un meklēti individuāli iespējami labāki tehniskie risinājumi.

Par tīmekļvietnes piekļūstamību ziņojiet, rakstot uz e-pasta adresi santa.butane@db.lv.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums ir sagatavots 03.11.2021.